Public relations jest to zarządzanie informacją, mającą na celu wywarcie wpływu na uczucia, opinie lub przekonania społeczności wobec danej organizacji i jej działań, a także stworzenie atrakcyjnego wizerunku. Działania public relations jako rodzaj komunikacji z otoczeniem mogą pomóc władzom samorządowym w realizacji celów, rozwiązywaniu problemów i konfliktów społecznych.

Marketing terytorialny wykorzystuje public relations między innymi do:

 • budowania pozytywnego wizerunku danej jednostki terytorialnej sprzyjającego jej rozwojowi,
 • budowania świadomości mieszkańców,
 • zwiększenia poczucia zadowolenia i tożsamości mieszkańców z ich miejscem zamieszkania,
 • budowania wiarygodności i zwiększenia zaufania do władz samorządowych,
 • łagodzenia konfliktów,
 • wspierania nowych usług,
 • upowszechniania zainteresowania określonymi produktami,
 • pobudzanie entuzjazmu wśród pracowników urzędu.

Marketing terytorialny korzysta z wielu technik public relations, jak na przykład:

 • publikacje wydawane przez urzędy władz samorządowych,
 • materiały audiowizualne (kasety o gminie/mieście/powiecie),
 • kontakty z prasą i mediami, konferencje prasowe, wywiady,
 • udział w targach, pokazach i wystawach,
 • pokazy wyrobów produkowanych przez firmy w danym mieście/regionie,
 • wydarzenia specjalne (np. obchody rocznicy miasta),
 • imprezy plenerowe i festyny organizowane przez władze samorządowe podkreślające np. walory turystyczne,
 • imprezy i działania charytatywne,
 • organizowanie „otwartych dni”.

Marketing terytorialny wykorzystuje w swoich działaniach również Internet. Strony internetowe pozwalają odnaleźć potrzebne informacje na temat gminy – inwestorzy znajdują zestawienia i wykresy, a turyści mapy i szlaki wycieczkowe. Marketing terytorialny na witrynach www obejmuje nawet formułowanie ofert inwestycyjnych w językach obcych.