Marketing miejsca lub jak użyto w tytule marketing terytorialny za najważniejszy cel przyjmuje kształtowanie opinii, postaw i sposobów zachowanie się zewnętrznych (pochodzących spoza danej wspólnoty) i wewnętrznych (członków danej wspólnoty) grup odbiorców przez zapewnienie odpowiedniego zestawu środków stymulujących współpracę tych grup i wspólnoty jako ogółu.

Co w praktyce oznacza powyższe zdanie? Jednostki, w których zakresie działań znajduje się marketing terytorialny np. organy administracji samorządowej, przedsiębiorstwa komunalne czy firmy współpracujące z administracją państwową są odpowiedzialne za efekty programów marketingowych. Marketing terytorialny w tym zakresie można zdefiniować poprzez podanie 3 głównych celów – kierunków działania:

a) Rozwój i poprawianie poziomu świadczenia usług przez instytucje życia publicznego na rzecz mieszkańców i firm;

b) Poprawa wizerunku regionu, gminy, miasta czy instytucji w oczach mieszkańców i osób korzystających z usług w/w wymienionych, a także ludzi pochodzących z odległych wspólnot;

c) Podnoszenie atrakcyjności i zwiększanie szans regionów, miast, gmin. we współzawodnictwie z podobnymi jednostkami gdzie indziej – ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju ekonomicznego, społecznego, kulturalnego, urbanistycznego i turystycznego.

Jak widzimy, marketing terytorialny to ogół działań mających na celu nie tyle poprawę wyników jednej firmy, ale zmianę nastawienia naszej grupy docelowej do firm z całego regionu lub miasta, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej, a także budowa marki danej wspólnoty jako sprawdzonego i solidnego partnera do współpracy. To wszystko bardzo ważne i choć ujęcie problemu i działania mają charakter globalny, marketing miejsca bezpośrednio wpływa na poziom zadowolenia każdego poszczególnego członka wspólnoty.