Marketing terytorialny to ogół działań mających na celu poprawę wizerunku danego obszaru w zbiorowej świadomości odbiorców, oparty o szereg działań poprawiających działanie instytucji publicznych i reklamujących region w środkach masowego przekazu. W przeprowadzeniu efektywnych działań pod hasłem marketing terytorialny używamy szeregu technik.

Gminy i miasta, a także całe regiony chcące się wyróżnić na tle innych, powinny zadbać o odpowiednie publikacje i materiały reklamowe, a niejednokrotnie także o materiały audiowizualne w tym prezentacje, filmy czy nagrania. Istotne jest także, żeby zadbać o utrzymanie właściwych kontaktów z mediami.

Oprócz tego przez marketing terytorialny można rozumieć udział w różnego rodzaju konferencjach czy sympozjach, targach, a także członkowstwo w stowarzyszeniach. Wspólnota, która jest aktywna na arenie lokalnej i krajowej na pewno zostanie zauważona przez potencjalnego inwestora. Nie zaszkodzi również zorganizowanie od czasu do czasu tzw. dni otwartych drzwi, w czasie których każdy zainteresowany może się zapoznać z pracą instytucji publicznych od środka.

Chcąc przeprowadzić naprawdę efektywną kampanię opartą o marketing terytorialny warto zastanowić się nad promocją lokalnych przedsiębiorstw i ich produktów. Oscypek, toruńskie pierniki czy rogal świętomarciński, a także wiele innych lokalnych marek znacząco przyczyniły się do promocji reprezentowanych przez nie miast i regionów. Dobrym pomysłem jest też oczywiście organizacja imprez plenerowych i festynów.

Promocja gminy czy regionu jest ważnym celem, na który powinny znaleźć się środki w budżecie każdego samorządu terytorialnego. Jeśli sami nie mamy pomysłu, jak przeprowadzić udaną kampanię, możemy zawsze spytać o radę specjalistów z agencji rozwoju regionalnego -  oni wiedzą, jak wydobyć najlepsze cechy naszej okolicy i przyciągnąć zainteresowanie innych.